Regulamin Leśnego Zacisza w Poddąbiu

 1. Goście przebywający w domkach letniskowych  proszeni są o przestrzeganie zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku.
 2. Wszelkie uwagi, usterki prosimy zgłaszać właścicielom na bieżąco.
 3. Cennik bazowany jest na 7-dniowym pobycie.
 4. Okres pobytu trwa od godziny 15:00, pierwszego dnia do godziny 9:00 ostatniego dnia turnusu. Godziny zameldowania 15:00 – 19:00.
 5. Rezerwacja wiąże się z wpłatą zaliczki w wysokości 30% z każdego deklarowanego tygodnia. Pozostała kwota płatna w dniu przyjazdu. W przypadku braku w/w wpłaty rezerwacja zostanie anulowana. Konieczność wystawienia faktury VAT prosimy zgłaszać w dniu rezerwacji  (dane do faktury oraz treść wymaganą przez zakład pracy prosimy dostarczać czytelnie wypisane).
 6. Rezygnacja z części pobytu, późniejszy przyjazd oraz wcześniejsze opuszczenie domków, nie uprawnia do zwrotu wpłaconej należności za pobyt. W przypadku całkowitej rezygnacji z pobytu, kwota wpłaconej zaliczki  podlega zwrotowi do 30 dni przed planowanym przyjazdem.
 7. Z domków letniskowych mogą korzystać tylko osoby zakwaterowane. Zabrania się podnajmowania domków osobom trzecim. Osoby postronne mogą przebywać na terenie obiektu do godz. 22.00. Po godzinie 22.00 muszą opuścić obiekt.
 8. Goście mają obowiązek uiszczenia opłaty miejscowej.
 9. Na terenie domków letniskowych obowiązuje cisza nocna w godzinach 22.00 – 7.00
 10. W przypadku zakłócania porządku i nie przestrzegania regulaminu, kierownictwo ma prawo zażądać bezzwłocznego opuszczenia obiektu, bez zwrotu wniesionych opłat za pobyt.
 11. Korzystanie z placu zabaw dla dzieci może odbywać się wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów. Rodzice lub opiekunowie ponoszą pełną  odpowiedzialność za bezpieczeństwo i za skutki poczynań swoich dzieci.
 12. Z uwagi na bezpieczeństwo dzieci niestety nie przyjmujemy zwierząt.
 13. Goście przebywający w ośrodku  zobowiązani są do poszanowania domków oraz ich wyposażenia. O powstałych szkodach należy od razu zawiadomić właścicieli. Za powstałą z winy gości szkodę lub braki w wyposażeniu domku, pełną odpowiedzialność materialną ponoszą goście.
 14. W domkach  obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych, zakaz smażenia ryb oraz grillowania na tarasie domku.
 15. Właściciele nie odpowiadają za chwilowe niedogodności wynikające z przyczyn niezależnych takich jak brak prądu, sygnału lte, tv lub wody.
 16. Właściciele nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za rzeczy należące do gości, pozostawione w domkach i na terenie obiektu.
 17. Dla każdego domku przewidziane jest jedno miejsce parkingowe. Parking na posesji dodatkowego samochodu wynosi 30 zł za dobę, a niezadeklarowanej osoby 200 zł.
 18. Odbiór i zdanie domków odbywa się zawsze w towarzystwie osoby uprawnionej do tego.
 19. W dniu wyjazdu prosimy o pozostawienie domku w należytym porządku (prosimy o nie pozostawianie jedzenia w lodówce, śmieci w koszu i brudnych naczyń oraz zdjęcie pościeli).
 20. Wpłata zaliczki oznacza akceptacje regulaminu i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu zakwaterowania.